Co trzeba zrobić, żeby iść do nieba? - Pyta ksiądz na lekcji religii.
Dzieci kolejno odpowiadają:
- Trzeba pomagać rodzicom!
- ... być dobrym!
- ... chodzić do kościoła!
A Jasio woła:
- Trzeba umrzeć!
     50
Puk puk.
- Kto tam?
(długa cisza)
- Java.

Puk puk.
- Kto tam?
- C .

Puk puk.
- Assembler.
     45
- Pani mąż wygląda w tym nowym ubraniu wyśmienicie!
- To nie jest nowe ubranie, to jest nowy mąż.
     65
Niedźwiedź mówi:
- Jak ja zaryczę to wszystkie zwierzęta w lesie uciekają.
Na to lew:
- Jak ja zaryczę to wszystkie zwierzęta ze stepu uciekają.
Na to kurczak:
- A jak ja kichnę to cały świat robi w gacie.
     27
W sklepie z komputerami sprzedawca zachwala klientowi swój towar.
- Ten komputer wykona za pana połowę pracy:
- W takim razie biorę dwa.
     24
Z zeszytów szkolnych:
- Nasza Szkapa to przykład utworu autobiograficznego.
- Serce zdrowego człowieka powinno bić 70 do 75 minut.
- Ponieważ miał wyrzuty sumienia, przeistoczył się w Robaka.
- Żacy chodzili od drzwi do drzwi i śpiewali, a w zamian dostawali jaja i pokarm.
- Na niektórych wyspach Indonezji ludzie chodzą poubierani nago.
- Król Ludwik XIV żył w pięknym stylu, który do dziś nie zaginął i można go kupić w komisie.
- SiO2 jest to wino na które mój tato mówi "pryta" lub "siara".
- Linie papilarne pozwalają zdezynfekować przestępcę.
- Pot spływał po nim od stóp do głów.
- Judym spuścił manto Dyziowi w karecie, bo mu się spocił.
     28